Osavallakogud

Osavallakogu on osavalla elanike esinduskogu, mille tööd reguleerib Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus.


Osavallakogusse kuuluvad:

  • kaks selles osavallas elavat valimistel enim hääli saanud kandidaati;

  • vallas registreeritud ja piirkonnas tegutsevate ettevõtjate esindaja, kelle nimetab ning vajadusel kutsub tagasi Hiiumaa Ettevõtjate Liit;

  • osavallas registreeritud ja tegutsevate küla- või asumiseltside esindajad, kelle nimetab ning vajadusel kutsub tagasi seltsi üldkoosolek;

  • osavallas elavate noorte esindaja, kelle nimetab ning vajadusel kutsub tagasi Hiiumaa Noortevolikogu;

  • osavallas elavate eakate esindaja, kelle nimetab ning vajadusel kutsub tagasi Hiiumaa Pensionäride Ühendus.

 

Osavallakogu liikmeks võib olla inimene, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks.

 

Osavallakogude liikmed:

Emmaste osavallakogu

Kõrgessaare osavallakogu

Käina osavallakogu

Kärdla osavallakogu

Pühalepa osavallakogu