Osavallakogud

Osavallakogu volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.


Osavallakogusse kuuluvad:
1) kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget;
2) osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja;
3) osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindaja;
4) osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja;
5) osavallas elavate noorte esindaja.

Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks.

Osavallakogude liikmed:

Emmaste osavallakogu

Kõrgessaare osavallakogu

Käina osavallakogu

Kärdla osavallakogu

Pühalepa osavallakogu