Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 194 tunnistati kehtetuks Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.10.2010 korraldusega nr 278 kehtestatud Kalda maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr...

Kalda maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 194 tunnistati kehtetuks Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.10.2010 korraldusega nr 278 kehtestatud Kalda maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.02.2024 otsusega nr 179 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Vabaduse tn 2 ja Pikk tn 2a maaüksuste detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 05-05) planeeringus määratud Pikk tn...

Kärdla linna Vabaduse tn 2 ja Pikk tn 2a maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.02.2024 otsusega nr 179 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Vabaduse tn 2 ja Pikk tn 2a maaüksuste detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 05-05) planeeringus määratud Pikk tn...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 147 tunnistati kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 29.08.2013 otsusega nr 204 kehtestatud Sõru külas asuvate Merekalda, Mereääre ja Mereranna kinnistute...

Merekalda, Mereääre ja Mereranna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 147 tunnistati kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 29.08.2013 otsusega nr 204 kehtestatud Sõru külas asuvate Merekalda, Mereääre ja Mereranna kinnistute...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.01.2022 otsusega nr 35 tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 09.04.2008 korraldusega nr 91 kehtestatud Heltermaa mnt 14, 14a ja 16 kinnistute detailplaneering...

Heltermaa mnt 14, 14a ja 16 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.01.2022 otsusega nr 35 tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 09.04.2008 korraldusega nr 91 kehtestatud Heltermaa mnt 14, 14a ja 16 kinnistute detailplaneering...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.01.2022 otsusega nr 33 tunnistati kehtetuks Linnumäe külas asuva Rehemäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 07-08) planeeringus määratud Rehemäe krundi osas....

Linnumäe küla Rehemäe kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.01.2022 otsusega nr 33 tunnistati kehtetuks Linnumäe külas asuva Rehemäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 07-08) planeeringus määratud Rehemäe krundi osas....

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 276 „Ollima kuuri kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine." tunnistati kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 192...

OLLIMA KUURI kinnistu DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 276 „Ollima kuuri kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine." tunnistati kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 192...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 273 tunnistati kehtetuks Uue-Hendriku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 09-03; 2009 a). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda...

Uue-Hendriku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 273 tunnistati kehtetuks Uue-Hendriku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 09-03; 2009 a). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 254 tunnistati kehtetuks Kalana sadama ümbruse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 00-33) Külavälja kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Kalana sadama ümbruse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 254 tunnistati kehtetuks Kalana sadama ümbruse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 00-33) Külavälja kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 255 tunnistati kehtetuks Kaeviku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 07-121) Liivaluite kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Kaeviku kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 255 tunnistati kehtetuks Kaeviku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 07-121) Liivaluite kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 253 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 09.12.1996 korraldusega nr 307 kehtestatud Aia põik 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering Aia...

Aia põik 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 253 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 09.12.1996 korraldusega nr 307 kehtestatud Aia põik 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering Aia...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 252 tunnistati kehtetuks Metsakuusiku detailplaneering (ENTEC AS töö nr 529/01) Viktoria tee 6 kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Metsakuusiku detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 252 tunnistati kehtetuks Metsakuusiku detailplaneering (ENTEC AS töö nr 529/01) Viktoria tee 6 kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 222 tunnistati kehtetuks Luukase kinnistu 1. maatüki detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 06-73). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal...

Luukase kinnistu 1 maatüki detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 222 tunnistati kehtetuks Luukase kinnistu 1. maatüki detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 06-73). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 221 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Sadama tn 25 ja 27 kruntide detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 02-11). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Kärdla linna Sadama tn 25 ja 27 kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 221 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Sadama tn 25 ja 27 kruntide detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 02-11). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 205 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 kinnistute detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk,...

Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 205 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 kinnistute detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk,...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 204 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk, ehituslikke küsimusi...

Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 204 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk, ehituslikke küsimusi...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 187 tunnistati osaliselt kehtetuks Ülendi küla Räägu kinnistu detailplaneering kohustusliku harjajoone suuna nõude osas. Ülejäänud osas jäi...

Ülendi küla Räägu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 187 tunnistati osaliselt kehtetuks Ülendi küla Räägu kinnistu detailplaneering kohustusliku harjajoone suuna nõude osas. Ülejäänud osas jäi...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 185 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla linna Allika tn 24 maaüksuse detailplaneering Allika tn 22 kinnistu osas. Ülejäänud osas jäi planeering...

Kärdla linna Allika tn 24 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 185 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla linna Allika tn 24 maaüksuse detailplaneering Allika tn 22 kinnistu osas. Ülejäänud osas jäi planeering...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 184 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik elamukruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavalitsuse...

Kärdla linna Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik 1 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 184 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik elamukruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavalitsuse...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 183 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavolikogu 28.2.2005 otsusega nr...

Kärdla linna Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 183 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavolikogu 28.2.2005 otsusega nr...

Hiiumaa Vallavolikogu 21. novembri 2019 otsusega nr 165 tunnistati osaliselt kehtetuks Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneering Kõuekandle kinnistu osas (katastritunnus...

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21. novembri 2019 otsusega nr 165 tunnistati osaliselt kehtetuks Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneering Kõuekandle kinnistu osas (katastritunnus...