Hiiumaa Vallavalitsus kiitis heaks Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026 projekti  ja suunas avalikule väljapanekule. Jäätmekava avalik väljapanek toimus 05.- 19. oktoober 2020 Hiiumaa valla...

Jäätmekava avalikustamise tulemused

Hiiumaa Vallavalitsus kiitis heaks Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026 projekti  ja suunas avalikule väljapanekule. Jäätmekava avalik väljapanek toimus 05.- 19. oktoober 2020 Hiiumaa valla...

Hiiumaa valla jäätmekava annab ülevaate kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse korraldusest: jäätmemajanduse olukorra kirjeldus ja ülevaade jäätmemajandusega seotud probleemidest, eesmärkidest. Uue...

Hiiumaa valla jäätmekava 2021–2026 on valmimas

Hiiumaa valla jäätmekava annab ülevaate kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse korraldusest: jäätmemajanduse olukorra kirjeldus ja ülevaade jäätmemajandusega seotud probleemidest, eesmärkidest. Uue...