Sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige taotluse blanket alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võib ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua osavalda. 

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus

Eaka sünnipäevatoetus
Sünnitoetus
Täiendav lapsetoetus 1-aastaseks saamisel
Täiendav lapsetoetus 2-aastaseks saamisel
Matusetoetus

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus

Sõidutoetus
Tervisetoetus
Hooldekodutoetus
Huvialategevuse toetus
Muu ühekordne toetus

 

Toimetulekutoetuse taotlus

Koduteenuse taotlus

Tugiisikuteenuse taotlus

Üldhoolekandeteenuse taotlus

Hooldajatoetuse taotlus

Raske ja sügava puudega lapse toetava sotsiaalteenuse taotlus

Huvihariduses osalemise toetuse taotlus peredele